Pristatymas ir grąžinimas

  • Visiems užsakymams siūlome NEMOKAMĄ PRISTATYMĄ į paštomatus.
  • Kiekvieną užsakymą supakuosime tą pačią darbo dieną ir pristatysime per 2-3 darbo dienas po apmokėjimo.
  • Užsakymas įvykdomas/išsiunčiamas tik gavus apmokėjimą iš pirkėjo/užsakovo.
  • Mažesniems užsakymams taikomas fiksuotas pristatymo mokestis renkatis, kurį patysime apsipirkimo krepšelyje prieš atlikdami mokėjimą.
  • Prekes/užsakymus pristatome visoje Lietuvoje.
  • Jei prekė užsakyta iki 14 val., ji bus pristatyta 2 darbo dienų bėgyje, jei po 14 val. – prekė Jus pasieks per 3 darbo dienas. Kitos pristatymo sąlygos priklauso nuo Jūsų pasirinkto pristatymo būdo, kurį galite pasirinkti užsakymo metu.
  • Užsisakius prekių savaitgaliais ar per valstybines šventes, užsakymai bus įvykdyti pirmają darbo dieną, jų pristatymas truks 2 darbo dienas.
  • Pateiktas užsakymas turi būti apmokėtas per 48 valandas, kitaip užsakymas anuliuojamas.
  • Sukomplektuotas ir apmokėtas užsakymas nekoreguojamas.

PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO TAISYKLĖS:

Šios taisyklės nustato pirkėjui parduodamų daiktų (toliau – prekių), išskyrus vaistus bei vandenį, elektros energiją, kurą ir kitas inžineriniais tinklais tiekiamas prekes, grąžinimo ir keitimo tvarkos bendruosius reikalavimus:

„Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ 2001 m. birželio 29 d., Nr. 217 , Vilnius. Oficiali nuoroda internete: http://bit.ly/2r8jhVS

1. Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės maisto prekė, kol nesibaigė prekės tinkamumo naudoti terminas, pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę:

1.1. reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę;

1.2. atitinkamai sumažinti kainą;

1.3. grąžinti prekę pardavėjui ir reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus (prekės pakuotė privalo būti nepažeista).

1.4. Nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui, kuri apie Pirkėjo sprendimą atsisakyti sutarties informuoja Pardavėją. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.

2. Šių taisyklių 1 punkte nustatytomis teisėmis pirkėjas taip pat gali pasinaudoti ir tuo atveju, jeigu jam bus parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs.

3. Netinkamos kokybės maisto prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą ir prekę. Prašyme nurodoma prekės trūkumai ir pirkėjo pasirinktas vienas iš šių taisyklių 1 punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedama kasos aparato kvitas arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas.

4. Jeigu pirkėjas nepateikia kasos aparato kvito arba kito nustatyta tvarka išduodamo prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinančio dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti pirkėjo nurodyti šių taisyklių 1 punkto reikalavimai tik pardavėjui sutikus.

5. Kilus nesutarimui tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl maisto prekės kokybės, pardavėjas, gavęs pirkėjo raštišką prašymą, privalo ne vėliau kaip per 3 dienas raštu kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, o tyrimo rezultatus, kai tik juos raštu pateikia Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, pranešti vartotojui.

6. Išlaidos, susijusios su maisto prekių kokybės tyrimais, apmokamos teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Jeigu pardavėjas nevykdo šių taisyklių 1 ar 5 punktų reikalavimų, pirkėjas gali kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas apie tai pranešti pardavėjui.

PIRKĖJO IR PARDAVĖJO TEISĖS BEI PAREIGOS:

8. Pirkėjo ir pardavėjo teises bei pareigas reglamentuoja Civilinio kodekso šeštosios knygos IV dalies XXIII skyriaus pirmojo, antrojo, trečiojo ir ketvirtojo skirsnių nuostatos.

PARDAVĖJO ATSAKOMYBĖ:

9. Pardavėjas privalo supažindinti darbuotojus su šiomis taisyklėmis bei kitais mažmeninę prekybą reglamentuojančiais teisės aktais.

10. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

KONTROLĖ:

11. Šių taisyklių laikymąsi kontroliuoja Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba prie Teisingumo ministerijos, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė ne maisto produktų inspekcija ir kitų institucijų pareigūnai Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos apie grąžinimus: http://bit.ly/2qGLRwr

NETEISINGAI SURINKTAS UŽSAKYMAS:

Jei gautame siuntinyje įdėta ne ta prekė – siunčiame tinkamą prekę, klaidingai pristatytą prekę paliekame Jums. Šį siuntinį išsiųsime Jums mūsų sąskaita. Įrodymui pateikti aiškią neatidarytos prekės ir viso siuntinio nuotrauka/-os.

SVARBU: gautos kokybiškos (nepasibaigusio galiojimo, nepažeistoje pakuotėje) maisto prekės (ar maisto papildai) nekeičiami ir negrąžinami.

SUGADINTOS AR PAŽEISTOS PREKĖS:

Jei gautame siuntinyje randama sugadinta prekė, tačiau jos turinys nesugadina kitų prekių – išsiunčiame naują prekę. Šį siuntinį išsiųsime Jums mūsų sąskaita. Įrodymui reikia pateikti nuotrauką su aiškiai matomu prekės pažeidimu.

Jei gautame siuntyje randama pažeista prekė, kurios turinys sugadina kitas siuntinyje esančias prekes – siunčiame visas naujas prekes vietoje sugadintų. Šį krovinį išsiųsime Jums mūsų sąskaita. Įrodymui pateikti nuotrauką/-as su aiškiai matomais prekių pažeidimais.

GRĄŽINIMO PROCEDŪRA KIEKVIENĄ KARTĄ DERINAMA INDIVIDUALIAI

Visais rūpimais klausimais, susijusiais su grąžinimu/pirkimu internetinėje parduotuvėje, rašykite el. paštu [email protected] arba skambinkite telefonu +37066044088 (konsultacijos darbo dienomis nuo 12 iki 17 val.).


Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo (AGS) bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo (EGS) Europos Komisija sukūrė Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformą – http://ec.europa.eu/odr/, kuri pradėjo veikti 2016 m. vasario 15 d.

Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai * (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected], tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse – /index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/

* – Ar kitoms alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo institucijos pagal jų kompetenciją: Lietuvos bankui, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos, Lietuvos advokatūros advokatų tarybai ar jos sudarytam organui (kol kas nenotifikuota institucija Europos Komisija) (Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 22 straipsnis).